Jaarverslag

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Binnen het domein leefomgeving & duurzaamheid werken we gestructureerd via drie pijlers.

Aan de hand van het integrale beleidsplan Openbaar Gebied en een doeltreffend gegevensbeheer zorgen wij samen met inwoners en bedrijven voor de duurzame instandhouding van de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat we onze kapitaalgoederen  zorgvuldig en tijdig onderhouden, beheren en vervangen. Daarmee zorgen we dat de openbare ruimte generatie op generatie in goede staat is en blijft. Wij houden de kwaliteit van de openbare ruimte op een aanvaardbaar niveau.

Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen de kwaliteit van de buitenruimte vergroten, nieuwe impulsen geven in de bereikbaarheid, vervoer, natuur en milieu of een (participatieve) bijdrage leveren aan een aantrekkelijker leefomgeving. Men wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren.

De klimaatverandering, de uitputting van fossiele brandstoffen en de toenemende schaarste van grondstoffen noopt de gemeente toe te werken naar de verduurzaming van de leefomgeving. Wij staan aan het begin van een serieuze transitie op het gebied van energie en warmte. We zullen de leefomgeving klimaat-adaptief inrichten en de economie zal circulair moeten functioneren. Lokale en landelijke ambities worden ondergebracht in een duurzaamheidsprogramma.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 28.385.641

19,5 %

Baten

€ 9.844.232

6,8 %

ga terug