Jaarrekening

COVID-19 (coronavirus) en de jaarrekening 2019

COVID-19 (coronavirus) en de jaarrekening 2019

Het COVID-19  virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Wel heeft het COVID-19 virus gevolgen voor de financiën van 2020 vanwege de maatschappelijke impact.
Via rapportages in 2020 wordt u hierover verder geïnformeerd.

ga terug