Algemeen

Jaarrekening in één oogopslag

Lasten 2019

€ 145.216.788

100,0 %

Baten 2019

€ -145.216.788

100,0 %

ga terug