Jaarrekening

Liquide middelen

Liquide middelen

 

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Saldo per 31-12-2019

Saldo per 31-12-2018

Kassaldi

              2

              1

Banksaldi

        8.249

        3.244

Totaal

        8.251

        3.245

 

ga terug