Jaarrekening

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

 

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Saldo per 31-12-2019

Saldo per 31-12-2018

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

          58.530

         53.235

Door derden belegde gelden

                  14

                 14

Totaal

          58.544

         53.249

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Saldo per
31-12-2018

Vermeer-deringen

Aflos-singen

Saldo per 31-12-2019

BNG

          53.235

           9.000

           3.705

          58.530

Totaal

          53.235

           9.000

           3.705

          58.530

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1,7 miljoen.

Door derden belegde gelden

Saldo per
31-12-2018

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo per 31-12-2019

Commissie Zijper Museum

                  14

                  14

Totaal

                  14

                  -  

                  -  

                  14

M.i.v. 2019 zijn de gelden van de reddingsbrigades aan onze reserves toegevoegd. Uit deze reserves worden nu de 

uitgaven voor de aanschaf van materieel voor de reddingsbrigades gedekt.

Voor het Zijper museum betreft het een legaat welke de gemeente moet besteden aan het Zijper museum.

 

ga terug