Jaarrekening

Voorraden

Voorraden

Vlottende activa

Van de in bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden weergegeven:

Saldo per 31-12-2018

Overb onder-handen werk

Investe-ringen

Opbreng-sten

Winst-neming

Saldo per 31-12-2019

Voorzie- ning / reserve

Balans- waarde per 31-12-2019

Lagedijk N-W

           6.867

                41

                   4

           6.904

           6.904

VZ Lagedijk

          1.185-

          1.185-

           1.213

          2.398-

Haulo

                22

                22

                22

Callantsoog Denneweg

                  -  

                   9

                10

                  2-

                  2-

Warmenhuizen centrum fase 2

              185

              105

           1.502

393 

              820-

              820-

Groote Keeten Boskerpark

                   2

                   3

                   5

                   5

Plan brede school Burgerbrug

                17-

              2

108

                92

                92

Plan brede school St. Maartensbrug

                80

              1

184

              265

              265

Woningbouwplan 't Zand

              385-

           1

           3.739

4123

                   0

                   0

Makado Schagen

              532

           1.577

           2.110

           2.110

Ontwikkeling Beethovenlaan

                41-

                26

15

                   0

                   0

Tuitjenhorn De Dijken

                91-

91

                  0-

                  0-

Regioplein

              129

                27

              103

              103

Nes Noord

              461-

                   5

              466-

              466-

Totaal

           5.507

                 -  

          1.895

           5.288

      4.914        

           7.028

           1.213

           5.815

Voor een nadere toelichting op de verschillende complexen verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

 

Overige onderhanden werk

Saldo per 31-12-2018

Uitgaven

Inkomsten

Saldo per 31-12-2019

SV Petten

              923-

              888

                35-

DKW Destinatiemarketing

                56-

              319

              400

              138-

DKW OLP Energy & Health

                14

              120

                11

              123

DKW Oudesluis (polderpark & ontmoetingsplek)

                15-

                11

                   2

                  5-

DKW Oudesluis (leefbaarheid)

                55-

                43

                12-

DKW Revitalisering Groote Keeten

                  -  

              352

              250

              102

DKW Revitalisering verblijfsrecreatie

                20-

                20

                   1

                   0

Project sluitend vangnet

                14

                32

                33

                13

Centrumontwikkeling Waldervaart

                29

                44

                73

Ontwikkeling Denneweg

                   4

                  4-

                  -  

Ontwikkeling Remmerdel

                   6

                29

                35

Ontwikkeling Bogtmanweg

                  -  

                   5

                   5

Ontwikkeling Dergmeerweg

                41

                11

                52

Oudshorn

                   9

                   9

Regioplein

                   4

                  4-

                  -  

SOK parkeren, uitzichtpunt, strandopgang

                  4-

                   4

                  -  

Uitkijktorens St Maartenszee

                75-

                54

                21-

Totaal

          1.037-

           1.933

              697

              199

ga terug