Jaarrekening

Overlopende activa

Overlopende activa

 

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Saldo per 31-12-2019

Saldo per 31-12-2018

Vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgend begrotingsjaar

        1.568

        1.707

Nog te ontvangen bedragen:

      10.834

        9.837

BCF vordering

        7.148

        6.654

Forensenbelasting

        1.564

        1.405

Toeristenbelasting

        1.530

        1.114

Zwerfafvalvergoeding

             43

Leges december nog te ontvangen

           125

             62

Nedvang/HVC

           405

           563

Afrekening PGB-WMO-BG

              5

Overige nog te ontvangen bedragen

             15

             39

Totaal

      12.402

      11.544

 

ga terug