Doelenboom

domein

Domein inwoner en bestuur

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen