Jaarrekening

Voorzieningen

Voorzieningen

Het verloop en de boekwaarde van de voorzieningen is als volgt te specificeren:

Verplichtingen en risico's

Onderhouds egalisatie

Van derden verkregen middelen

Totaal

Saldo per 31 december 2018

                     1.761

                        116

                     3.872

                     5.749

Toevoegingen

                     1.152

                           25

                        503

                     1.680

Aanwendingen

                        597

                           62

                        135

                        794

Vrijval

                            -  

                            -  

Saldo per 31 december 2019

                     2.316

                           79

                     4.240

                     6.635

ga terug