Bijlagen

Verloop van de post onvoorzien

Verloop van de post onvoorzien

Verloop post Onvoorzien 2019

Primaire begroting 2019               52.334
2e tussenrapportage 2019 aframen post onvoorzien      -52.334

        0

ga terug