Jaarrekening

Waarborgen en garanties

Waarborgen en garanties

 

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

 

Aard/ omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Saldo per 31-12-2018

Saldo per 31-12-2019

TV Oudesluis

aanleg tennisbanen

20

50%

                               2

                               2

TV Warmenhuizen

aanleg tennisbanen

170

50%

                             26

                             26

STC Schagen

aanleg tennisbanen

75

50%

                             15

                             15

Wooncompagnie (BNG)

sociale woningbouw

11.866

50%

                       7.173

                       5.596

Wooncompagnie (BNG)

sociale woningbouw

3.735

100%

                       2.728

                       2.582

Wooncompagnie (NWB)

sociale woningbouw

56.000

50%

                     20.070

                     28.000

Wooncompagnie (ASN)

sociale woningbouw

4.000

100%

                       4.000

                       4.000

Wooncompagnie (ABN)

sociale woningbouw

16.600

100%

                     16.600

                     16.600

Wooncompagnie (pensioenfonds)

sociale woningbouw

519

100%

                           327

                           302

Woonzorg Nederland (BNG)

sociale woningbouw

8.323

50%

                       2.993

                       2.870

Woonzorg Nederland (AEGON)

sociale woningbouw

3.041

100%

                       3.041

                       3.041

Woonzorg Samen (BNG)

sociale woningbouw

7.833

100%

                       7.259

                       6.919

Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep

(Ver/aan)bouw ziekenhuis

11.345

9,09%

                             82

                             41

Stichting Sportpodium Waarland

Bouw

1.150

100%

                              -  

                       1.150

Stg Dorpshuis Kolfweid Callantsoog

sociale woningbouw

69

100%

                             11

                               6

Totaal

124.745

                     64.326

                     71.149

In 2019 zijn geen bedragen betaald wegens de verleende borg- en garantstellingen.

Omschrijving

Garantie bedrag per 31-12-2018

Garantie bedrag per 31-12-2019

Garantstelling HVC

Garantstelling leningen HVC

                     14.988

                     15.300

Totaal 

                     14.988

                     15.300

De gemeente Schagen staat garant voor de betaling van rente en aflossingen van de leningen Huisvuilcentrale te Alkmaar (H.V.C.) naar rato van het aantal aandelen, overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-overeenkomst. Het saldo van de leningen per ultimo 2018 bij de HVC bedroeg € 623 miljoen (aandeel Schagen € 15,3 miljoen).

ga terug