Bijlagen

Af te sluiten investeringen

Af te sluiten investeringen

3101020

Verenigingsgebouw wijkverenging Groeneweg

698.200

705.536

7.336

Meerwerk verricht op w&s installatie

7531030

Vios renovatie A-veld

600.000

571.359

28.641

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

7531034

Renovatie A-veld Dirkshorn

101.000

81.739

19.261

Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de velden. Na inspectie bleek dat bepaalde onderdelen nog goed functioneerde en daardoor niet vervangen moest worden. Deze constatering in combinatie met gunstige aanbesteding zorgen voor een besparing op de kosten van de diverse sportvelden. Het overschot wordt ten gunste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.

7714000

Vervangen AED-apparatuur

120.000

86.255

33.745

In de gehele gemeente is de AED apparatuur vervangen. De aanbesteding voor deze vervanging is lager uitgevallen dan de oorspronkelijke raming. Daarnaast zijn er nog gelden ontvangen voor de inruil van de oude apparaten.

3247004

Snel vaartuig (PTN119)

45.000

54.069

-9.069

In de 2e rapportage 2019 is dit krediet verhoogd. De overschrijding is het gevolg van BTW die kostenverhogend is.

7140018

Vaartuig reddingsbrigade Callantsoog

37.500

44.077

-6.577

De overschrijding is het gevolg van BTW die kostenverhogend is.

7140020

Vaartuig reddingsbrigade Sint Maartenszee

40.000

43.951

-3.951

De overschrijding is het gevolg van BTW die kostenverhogend is.

Domein leefomgeving en duurzaamheid

3218012

Boomprojecten (2017)

56.000

56.470

-470

Conform planning.

3239000

Heestervakken heel Schagen

210.000

209.927

72

In de gehele gemeente zijn heestervakken gereconstrueerd.

3218005

Fietsstraat Vliedlaan

15.000

5.500

9.500

Lasten betreffen engineering. Fietsstraat is niet gerealiseerd.

3218010

Reconstructie bomenstructuur

606.000

607.070

-1.070

Door de gehele gemeente zijn bomen geplant.

7560039

Park Waldervaart

50.000

51.964

-1.964

Voorbereiding zijn afgerond. Er is begonnen aan de uitvoer van het project park Waldervaart.

3218008

Kruising brede school Warmenhuizen

45.000

49.454

-4.454

Project afgerond. Door afwatering problemen is er een lichte overschrijding ontstaan.

7210042

Renovatie Dorpsstraat/Veilingweg

220.000

219.740

259

Renovatie is volgens planning uitgevoerd en binnen budget.

3218017

Kruising St-maartensweg-bredeschool

150.000

124.318

25.681

Reconstructie kruising uitgevoerd. Door gunstige aanbesteding blijven we ruim binnen het budget.

7580040

Vlonder oostkade Waarland

30.000

26.400

3.600

Vlonder is volgens planning vervangen.

Domein Inwoner en bestuur

7002034

Ontwikkeling applicatielandschap (2018)

92.245

86.757

5.488

Afgerond binnen budget.

7002038

Ontwikkeling applicatielandschap (2019)

50.316

52.228

88

Afgerond binnen budget.

7002039

ICT netwerk/dataservers, infra (2019)

209.649

184.293

25.356

Krediet kan komen te vervallen. Voor 2020 is er weer een nieuw krediet beschikbaar.

7002040

Overige ICT/innovatie & pilots (2019)

16.772

0

16.772

Het is niet nodig geweest om dit krediet aan te wenden.

7002041

Nieuw beleid / ontwikkelingen (2019)

41.930

35.624

6.306

Krediet kan komen te vervallen. Voor 2020 is er weer nieuw krediet beschikbaar.

Domein Ruimte en economie

3101027

Monumentenbeleid (2017)

100.000

95.000

5.000

Betreft de subsidie verstrekking aan de Zijper kerken. De werkzaamheden zijn afgerond.

3101026

Gemeenschappelijke regeling lichte archeologie (2017)

35.000

35.000

0

Werkzaamheden zijn afgerond

ga terug