Bijlagen

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

In 2019 hebben we vennootschapsbelasting (vpb) betaald over de jaren 2016 en 2017.
Deze is als last, zijnde € 1.331,- opgenomen in deze jaarrekening.
Voor de jaren 2018 en 2019 is de vennootschapsbelasting nog niet bepaald. We zijn nog in overleg met de belastingdienst hoe om te gaan met de resultaten vanuit de grondexploitatie. In het 1e halfjaar 2020 verwachten wij hier meer duidelijkheid over te krijgen. Op het moment dat wij voor de grondexploitatie vpb-plichtig worden leidt dit tot een zwaardere last dan dat wij over de jaren 2016 en 2017 hebben verantwoord.

ga terug