Algemeen

Overzicht saldo begroot en werkelijk

Jaarrekening

Domein lasten

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Domein ruimte en economie

D1RE1.19

Algemeen

2.967

1.566

-536

D1RE2.19

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

3.429

9.450

8.063

D1RE3.19

Bedrijven kunnen groeien

196

236

259

D1RE4.19

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

873

601

586

Subtotaal

7.466

11.854

8.373

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

34.188

28.776

28.943

D2SG2.19

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

9.270

10.297

9.952

D2SG3.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

5.511

11.041

11.725

Subtotaal

48.968

50.114

50.620

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.19

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

9.998

10.512

10.333

D3LD3.19

Verduurzaming van de leefomgeving

5.096

6.262

5.902

Subtotaal

15.094

16.774

16.235

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

40.090

41.513

42.041

D4IB2.19

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

67

185

155

D4IB3.19

Vennootschapsbelasting

1

Subtotaal

40.157

41.698

42.198

Totaal Lasten

111.685

120.440

117.426

Domein baten

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Domein ruimte en economie

D1RE1.19

Algemeen

2.407

2.003

2.406

D1RE2.19

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

3.875

12.409

11.739

D1RE3.19

Bedrijven kunnen groeien

83

29

19

D1RE4.19

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

80

64

71

Subtotaal

6.445

14.505

14.235

Domein samenleving en gezondheid

D2SG1.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

9.815

9.787

10.147

D2SG2.19

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

590

601

646

D2SG3.19

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

19.845

6.066

6.135

Subtotaal

30.250

16.454

16.928

Domein leefomgeving en duurzaamheid

D3LD1.19

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

4.730

537

723

D3LD3.19

Verduurzaming van de leefomgeving

5.968

760

523

Subtotaal

10.697

1.297

1.246

Domein inwoner en bestuur

D4IB1.19

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

63.907

91.034

92.368

D4IB2.19

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

4

D4IB3.19

Vennootschapsbelasting

Subtotaal

63.911

91.034

92.368

Totaal Baten

111.304

123.290

124.778

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Resultaat voor bestemming

-381

2.850

7.352

Dotaties aan reserves

17.170

24.399

27.791

Onttrekkingen aan reserves

17.911

21.585

20.439

Saldo mutaties reserves

741

-2.814

-7.352

Resultaat na bestemming

360

36

0

ga terug