Jaarverslag

Domein inwoner en bestuur

Domein inwoner en bestuur

Vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots is ons credo. Samen maken wij de gemeente nog beter. Inwoners ervaren onze excellente dienstverlening nog meer als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar . We worden bovendien graag uitgedaagd. Sterker nog: weten inwoners en bedrijven iets beter dan wij of kunnen zij iets beter uitvoeren? Dan doen wij het op hun manier, omdat zij de ervaringsdeskundigen zijn. Op die manier ontstaat partnerschap met onze inwoners en bedrijven. Een relatie waarbij we gelijkwaardig contact hebben en elkaars kwaliteiten aanvullen.
Wij willen minder regels. Onze inwoners krijgen een transparante uitleg wanneer zaken niet mogelijk, of juist verplicht zijn. Wij zijn direct aanspreekbaar op onze acties.
Inwoners ervaren ons als betrokken, goed geïnformeerd, snel en betrouwbaar.

In dit domein leest u hoe we de volgende onderwerpen in de praktijk gaan brengen.

  • excellente dienstverlening,
  • burger- en overheidsparticipatie,  
  • een doelmatige bedrijfsvoering,
  • een gezond en haalbaar financieel beleid.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 44.321.632

30,5 %

Baten

€ 94.924.460

65,4 %

ga terug