Algemeen

Inleiding

Inleiding

 
Een prestatie van formaat

Het zijn bijzondere tijden. Het jaar 2019 is nog maar net afgesloten als we te maken krijgen met het coronavirus. Een virus dat de wereld in zijn greep houdt en zorgde voor een crisis die ons allen raakt. Een crisis die alles in een ander perspectief plaatst. Zowel voor hóe we als samenleving met elkaar omgaan en op weg zijn naar een ‘1,5-meter-samenleving’, als ook financieel. Tijdens het schrijven van deze jaarrekening hadden we nog nauwelijks gehoord over het coronavirus en zéker niet kunnen vermoeden dat de coronacrisis zulke gevolgen zou hebben.
Deze jaarrekening hebben we geschreven vóór deze crisis. U vindt in dit stuk daardoor geen financiële effecten als gevolg van deze crisis. En hoewel we in een jaarrekening terugkijken, zien we nu al dát de crisis gevolgen zal hebben; financieel en voor onze samenleving. We zien ook dat we als inwoners, bestuur en organisatie er in deze tijden meer dan ooit voor elkaar zijn. De titel van de jaarrekening was al ‘een prestatie van formaat’ gezien de behaalde resultaten. De titel geldt voor dit jaar nog veel meer.

In de begroting 2019 kon u lezen welke beloften wij aan u maakten, welke plannen wij hadden voor 2019. Ondanks de dreigende financiële wolken zijn we vorig jaar binnen de begroting gebleven. We hebben – bestuur, organisatie en inwoners – door daadkrachtig samen te werken heel veel van onze plannen weten te realiseren. Daarmee hebben we onze prachtige gemeente Schagen nog mooier gemaakt.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen moet kunnen meedoen. En dat iedereen dat ook zo voelt. Gehoord worden is daarbij belangrijk. Onze klantenservice helpt ons hierbij.
Door inwoners met een klacht of tip te vragen hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Als college vinden we het belangrijk te zorgen voor een hechte band met inwoners. We willen daarom dat we als gemeente laagdrempelig en benaderbaar zijn. Onze gebiedscoördinatoren, die vorig jaar gestart zijn, zijn hiervan een voorbeeld.

We geven in de basis het vertrouwen aan inwoners. We zijn dan ook blij met doeners: inwoners die, eventueel met ondersteuning en hulp van de gemeente, zelf zaken willen oppakken. In 2019 hebben we hiervan mooie voorbeelden gezien. Zoals een groep inwoners uit Waarland. Inwoners die samen het onderhoud van de begraafplaats gaan doen.

Een aantal andere mooie resultaten die we in 2019 hebben gehaald, zijn: het topsportfonds waarbij we bijna vijftig sporttalenten een steuntje in de rug hebben gegeven, het openen van dorpsontmoetingspunten/huiskamers in Schagerbrug, Burgerbrug en ’t Zand, de start van 211 nieuwe woningen in onder meer Warmenhuizen, Schagen en Callantsoog en de verleende vergunning voor het Makado Centrum, zodat het overdekte winkelhart van de stad Schagen straks klaar is voor de toekomst. Ook hebben we alle lantaarnpalen voorzien van LED- verlichting en is het project ‘Basis op orde’ afgerond, zodat we een beter beeld hebben wanneer we wat kunnen doen.

In deze jaarrekening leest u per domein welke resultaten we in 2019 nog meer gehaald hebben. Resultaten waar we met elkaar, inwoners, bestuur en organisatie, trots op mogen zijn.

Burgemeester en wethouders
Gemeente Schagen

ga terug